Portret meester Philip Akkerman

Kunstlezing over de schilder Philip Akkerman

Kunstlezing Philip Akkerman schilder

In deze kunstlezing ziet u Philip Akkerman. De Nederlandse schilder die zijn hele leven lang zelfportretten heeft geschilderd. Hij schildert er bijna iedere dag één. In allerlei stijlen.
Nu eens een nauwkeurig opgezet portret zoals de Renaissance meesters, dan weer losjes geschilderd en bijna abstract. Akkerman schildert met de techniek van de oude meesters, in drie stappen. Eerst een tekening, dan een laag in een kleur om donker en licht te verdelen en ten slotte de kleur. De technische opbouw van het schilderij staat dus vast, net zoals het onderwerp.
Hoe is het mogelijk dat iemand telkens weer een nieuwe manier vindt om zichzelf op het doek te zetten?