Kunstlezing: 3 jaar kunst met de Cobra beweging.

Kunstlezing: De Cobra beweging van 1948 tot 1951

Kunst lezingen Cobra beweging

Deze Kunstlezing over de Cobra groep was een avant-gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland. De naam CoBrA  verwijst naar de hoofdsteden: Copenhague, Brussel en Amsterdam. Dit in het Frans, want dat was de voertaal van de beweging. Het was de belangrijkste internationale avant-gardebeweging in de kunst van Europa direct na de Tweede Wereldoorlog. De Cobra-kunstenaars wensten in hun werk een vrije, spontane uitdrukkingswijze te bereiken, waarbij zij terug wilden keren naar de bron van het scheppen. Zij lieten zich daarbij niet alleen inspireren door tekeningen en schilderijen van kinderen en geesteszieken, maar ook door het eigen handschrift als meest persoonlijke uiting en, daarop aansluitend, door oosterse kalligrafie

Een aantal van haar schilderende leden, zoals de Belg Pierre Alechinsky, de Denen Asger Jorn en Carl-Henning Pedersen, de Nederlanders Karel Appel, Constant en Corneille verwierven grote internationale bekendheid.

Boek over de cobra beweging
Cobra 1948-1951
Terug Naar De Bronnen Van Kunst En Leven

Kunstlezing Cobra beweging
Karel Appel